Shop
 • YuMi Shop 70 Pho Hue - Ha Noi
 • Tel: (84-4) 3943 1691/ 3928 6695
 • Open time: 9h00-21h00
 • YuMi Shop 4B Trang Thi - Ha Noi
 • Tel: (84-4) 3943 3866/ 3828 8511
 • Open time: 9h00-21h00
company
 • Head Office: 647A Kim Ma str, Ba Dinh dist, Ha Noi, Vietnam.
 • Office: No 3001&3002 - 30F, A Tower, Thang Long Number One -No1, Thang Long avenue, Me Tri ward, Nam Tu Liem dist, Ha Noi
 • Tel: (84-4) 3928 8101/ 3928 8127 * Fax: (84-4) 3928 8115
 • Hotline: 0907 127 620/ 0913 228 431/ 0909 127 620
 • Website: www.yumi.com.vn * Facebook: Yumi Fashion Shop
 • Mã sản phẩm
 • JĐ 19121818
 • Nhãn hiệu
 • Yumi
 • Kích cỡ
 • S,M
 • Tình trạng
 • Còn hàng
 • Mã sản phẩm
 • JĐ 21111813
 • Nhãn hiệu
 • Yumi
 • Kích cỡ
 • 66
 • Tình trạng
 • Còn hàng
 • Mã sản phẩm
 • JĐ 211218 03
 • Nhãn hiệu
 • Yumi
 • Kích cỡ
 • Tình trạng
 • Còn hàng
 • Mã sản phẩm
 • JĐ 19121822
 • Nhãn hiệu
 • Yumi
 • Kích cỡ
 • S,M
 • Tình trạng
 • Còn hàng
 • Mã sản phẩm
 • JĐ 191218 05
 • Nhãn hiệu
 • Yumi
 • Kích cỡ
 • Tình trạng
 • Còn hàng
 • Mã sản phẩm
 • JĐ 18071818
 • Nhãn hiệu
 • Yumi
 • Kích cỡ
 • S, M
 • Tình trạng
 • Còn hàng
 • Mã sản phẩm
 • JĐ 24101815
 • Nhãn hiệu
 • Yumi
 • Kích cỡ
 • M
 • Tình trạng
 • Còn hàng
 • Mã sản phẩm
 • JĐ 19081824
 • Nhãn hiệu
 • Yumi
 • Kích cỡ
 • M
 • Tình trạng
 • Còn hàng
 • Mã sản phẩm
 • JĐ 19081806
 • Nhãn hiệu
 • Yumi
 • Kích cỡ
 • M - L
 • Tình trạng
 • Còn hàng
 • Mã sản phẩm
 • JĐ 04091806
 • Nhãn hiệu
 • Yumi
 • Kích cỡ
 • S, M
 • Tình trạng
 • Còn hàng
 • Mã sản phẩm
 • JĐ 24101806
 • Nhãn hiệu
 • Yumi
 • Kích cỡ
 • M - L
 • Tình trạng
 • Còn hàng
 • Mã sản phẩm
 • JH 18071804
 • Nhãn hiệu
 • Yumi
 • Kích cỡ
 • S, M
 • Tình trạng
 • Còn hàng
 • Mã sản phẩm
 • JH 01081802
 • Nhãn hiệu
 • Yumi
 • Kích cỡ
 • S, M
 • Tình trạng
 • Còn hàng
 • Mã sản phẩm
 • JH 18061832
 • Nhãn hiệu
 • Yumi
 • Kích cỡ
 • S, M
 • Tình trạng
 • Còn hàng
 • Mã sản phẩm
 • JH 18061824
 • Nhãn hiệu
 • Yumi
 • Kích cỡ
 • S, M
 • Tình trạng
 • Còn hàng
 • Mã sản phẩm
 • JH 18071839
 • Nhãn hiệu
 • Yumi
 • Kích cỡ
 • S, M
 • Tình trạng
 • Còn hàng