Shop
 • YuMi Shop 70 Pho Hue - Ha Noi
 • Tel: (84-4) 3943 1691
 • Open time: 9h00-21h00
 • YuMi Shop 206 Hang Bong - Ha Noi
 • Tel: (84-4) 3828 8511
 • Open time: 9h00-21h00
 • YuMi Shop 69 Trang Thi - Ha Noi
 • Tel: (84-4) 3928 6695/ 39433866
 • Open time: 9h00-21h00
company
 • Head Office: 647A Kim Ma str, Ba Dinh dist, Ha Noi, Vietnam.
 • Office: No 3001&3002 - 30F, A Tower, Thang Long Number One -No1, Thang Long avenue, Me Tri ward, Nam Tu Liem dist, Ha Noi
 • Tel: (84-4) 3928 8101/ 3928 8127 * Fax: (84-4) 3928 8115
 • Hotline: 0907 127 620/ 0913 228 431/ 0909 127 620
 • Website: www.yumi.com.vn * Facebook: Yumi Fashion Shop
 • Mã sản phẩm
 • JH 20042307
 • Nhãn hiệu
 • Yumi
 • Kích cỡ
 • S -M - L
 • Tình trạng
 • Còn hàng
 • Mã sản phẩm
 • JH 20042304
 • Nhãn hiệu
 • Yumi
 • Kích cỡ
 • S - M - L
 • Tình trạng
 • Còn hàng
 • Mã sản phẩm
 • JH 20042309
 • Nhãn hiệu
 • Yumi
 • Kích cỡ
 • S - M - L
 • Tình trạng
 • Còn hàng
 • Mã sản phẩm
 • JĐ 18122207
 • Nhãn hiệu
 • Yumi
 • Kích cỡ
 • M
 • Tình trạng
 • Còn hàng
 • Mã sản phẩm
 • JĐ 15102206
 • Nhãn hiệu
 • Yumi
 • Kích cỡ
 • S - M - L
 • Tình trạng
 • Còn hàng
 • Mã sản phẩm
 • QĐ 21102104
 • Nhãn hiệu
 • Yumi
 • Kích cỡ
 • M
 • Tình trạng
 • Liên hệ
 • Mã sản phẩm
 • QĐ 03112105
 • Nhãn hiệu
 • Yumi
 • Kích cỡ
 • M
 • Tình trạng
 • Liên hệ
 • Mã sản phẩm
 • JĐ 21102115
 • Nhãn hiệu
 • Yumi
 • Kích cỡ
 • M
 • Tình trạng
 • Liên hệ
 • Mã sản phẩm
 • JĐ 121121
 • Nhãn hiệu
 • Yumi
 • Kích cỡ
 • M
 • Tình trạng
 • Liên hệ
 • Mã sản phẩm
 • JĐ 21102109
 • Nhãn hiệu
 • Yumi
 • Kích cỡ
 • S - M - L
 • Tình trạng
 • Còn hàng
 • Mã sản phẩm
 • JĐ 21102104
 • Nhãn hiệu
 • Yumi
 • Kích cỡ
 • S -M - L
 • Tình trạng
 • Còn hàng
 • Mã sản phẩm
 • JH 18032102
 • Nhãn hiệu
 • Yumi
 • Kích cỡ
 • M
 • Tình trạng
 • Liên hệ
 • Mã sản phẩm
 • JH 20051932
 • Nhãn hiệu
 • Yumi
 • Kích cỡ
 • M
 • Tình trạng
 • Liên hệ
 • Mã sản phẩm
 • JĐ 23022102
 • Nhãn hiệu
 • Yumi
 • Kích cỡ
 • M
 • Tình trạng
 • Còn hàng
 • Mã sản phẩm
 • JĐ 25022104
 • Nhãn hiệu
 • Yumi
 • Kích cỡ
 • M
 • Tình trạng
 • Còn hàng
 • Mã sản phẩm
 • JĐ 07012114
 • Nhãn hiệu
 • Yumi
 • Kích cỡ
 • M
 • Tình trạng
 • Liên hệ