Shop
 • YuMi Shop 70 Pho Hue - Ha Noi
 • Tel: (84-4) 3943 1691
 • Open time: 9h00-21h00
 • YuMi Shop 206 Hang Bong - Ha Noi
 • Tel: (84-4) 3828 8511
 • Open time: 9h00-21h00
 • YuMi Shop 69 Trang Thi - Ha Noi
 • Tel: (84-4) 3928 6695/ 39433866
 • Open time: 9h00-21h00
company
 • Head Office: 647A Kim Ma str, Ba Dinh dist, Ha Noi, Vietnam.
 • Office: No 3001&3002 - 30F, A Tower, Thang Long Number One -No1, Thang Long avenue, Me Tri ward, Nam Tu Liem dist, Ha Noi
 • Tel: (84-4) 3928 8101/ 3928 8127 * Fax: (84-4) 3928 8115
 • Hotline: 0907 127 620/ 0913 228 431/ 0909 127 620
 • Website: www.yumi.com.vn * Facebook: Yumi Fashion Shop
Nhãn hiệu thời trang YuMi (bao gồm cả logo, mầu sắc…) đều đã được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ & bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hàng hóa tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam từ năm 1998.
 
Những nội dung thuộc trang web này được bảo chứng bởi Quyền sở hữu trí tuệ và Quyền sở hữu cơ sở dữ liệu. Bất kỳ sự sao chép dù là sao chép hình ảnh hay sao chép toàn bộ hay một phần những nội dung thuộc trang web này đều không được phép, trừ khi có sự cho phép bằng văn bản của YuMi. Và chúng tôi có toàn quyền yêu cầu trao trả hoặc giao nộp lại, hoặc yêu cầu tiêu hủy hay khởi kiện với những trường hợp phát hiện những sự xâm phạm kể trên.
 
Các thông tin đăng tải trên website: http:// yumi.com.vn đảm bảo các vấn đề sau:
 
Tính chính xác của thông tin.
 
YuMi đã thực hiện những nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng tất cả những thông tin và lời khuyên được cung cấp thông qua trang web của YuMi trên mạng là hoàn toàn chính xác tại thời điểm đưa lên. Tuy nhiên, đôi khi có thể vẫn xuất hiện những lỗi hoặc sơ xuất. Chúng tôi không đảm bảo và không có bất kỳ tuyên bố đảm bảo hay bảo chứng nào về bất kỳ thông tin, lời khuyên và ý kiến dù là trực tiếp hay ngầm hiểu được cung cấp thông qua trang web này, bao gồm tất cả những chi tiết được sử dụng trực tiếp hay gián tiếp từ trang web của YuMi. Ngoài ra, chúng tôi có toàn quyền thay đổi hay đính chính lại thông tin vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước. YuMi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với những sai lệch hay sơ xuất trên trang web của mình. Và bất kỳ quyết định nào được đưa ra dựa trên những thông tin và ý kiến có trên website: http:// yumi.com.vn hoàn toàn là trách nhiệm cá nhân của người đọc.
 
Điều khoản Virus.
 
YuMi đã thực hiện những nỗ lực hợp lý có thể để đảm bảo rằng những trang tin thuộc về trang web này không có chứa virus. Tuy nhiên, chúng tôi không cam kết hay không có bất kỳ tuyên bố và bảo chứng nào rằng những trang tin này hoàn toàn không có virus và người sử dụng phải có trách nhiệm đảm bảo rằng họ đã có cài đặt trên máy phần mềm kiểm tra virus phù hợp.
 
Liên kết với các website khác.
Các liên kết tới các trang web khác được cung cấp để người đọc tham khảo tuy nhiên YuMi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web bên ngoài được liên kết với trang này hay bất kỳ trang web nào được liên kết đến từ trang web này.